İLETİŞİM

Faks:         0312 298 74 83

Adres:        Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
                  Akademik Değişim Destek ve Lisans Tamamlama Birimi

                  Farabi Değişim Programı 
                  06539  Bilkent/ANKARA