​​​

2019-2020 Eğitim Öğretim Dönemi Nihai Rapor ve İade Hakkında

“Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" uyarınca;

1- Farabi Değişim Programı çerçevesinde “Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarının Özel Hesaplarına Aktarılan Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler ile Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usullerin” in değişen 13. maddesinde; “… Kullanılmayan tutarların gerektiğinde YÖK’ün ilgili hesaplarına iade edilmesine Yürütme Kurulu karar verir.” ibaresi yer almaktadır.  Bu doğrultuda;

a) 18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik” in 6 ıncı maddesinde yer alan, “Yükseköğretim kurumları kendilerine tahsis edilen tutarları, ilgili eğitim-öğretim yılı içinde (1 Eylül-31 Ağustos arasınd kullanırlar.” ilkesi çerçevesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Farabi Değişim Programı kapsamında faaliyet gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmekte olan yükseköğretim kurumlarının Farabi Değişim Programı çerçevesinde ilgili hesaplarında bulunan kullanılmayan tutarların faaliyet geçerlilik dönemi sonundan itibaren bir ay içerisinde Başkanlığımıza iade edilmesi,

b) 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Farabi Değişim Programı kapsamında değişim yapan yükseköğretim kurumlarının, söz konusu iade edilen tutarı gösteren banka dekontu ile birlikte Rektörlüklerce en geç 15 Ekim 2020 tarihine kadar YÖK Başkanlığına gönderilmesi,

2- “Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller”in Nihai Rapor Başlıklı 17 inci maddesi uyarınca; Farabi Değişim Programı kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim dönemine ilişkin gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin Nihai Rapor işlemlerini 17 Eylül 2020 ile 28 Eylül 2020 tarihleri arasında www.yoksis.gov.tr adresi üzerinde yer alan “Farabi" uygulaması üzerinden gerçekleştirip sistem üzerinden alınacak çıktıların Rektörlüklerce 15 Ekim 2020 tarihine kadar Başkanlığımıza gönderilmesi, Yürütme Kurulu'nun 09.09.2020 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.​​