​​​

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Kriterleri ve Akademik Takvim Hakkında

18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik” ile “Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller” çerçevesinde;

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında;

1- Devlet üniversitelerine giden öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının ise 4 ay süre ile 650,00 TL olarak belirlenmesine,

2- 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için Farabi Değişim Programına katılacak Devlet yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen değişim takvimine uygun şekilde değişim programını yürütmelerine Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 26.02.2020 tarihli toplantısında karar verilmiştir.


Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması

1-15 Mart 2020

Başvurulara İlişkin Belgelerin Kurumlar Arası Son Gönderilme Tarihi

04 Nisan 2020

Değişime İlişkin Sonuçların Açıklanması

25 Nisan 2020

Öğrenim Protokollerinin Düzenlenmesi ve Oryantasyon Son Tarihi

09 Mayıs 2020

YÖKSİS üz​erinden YÖK’e Başvuru Sayılarının İletilmesi (Son Gün)

15 Mayıs 2020​​