​​​

2019-2020 Eğitim Öğretim Dönemi Ara Rapor Hakkında

Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler ile Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller 'in "Raporlama" başlıklı 15 inci maddesi ile "Ara Rapor" başlıklı 16 ıncı maddeleri uyarınca;

- 2019-2020 eğitim-öğretim yılına ilişkin Farabi Değişim Programı ara rapor girişlerinin 28 Şubat-15 Mart 2020 tarihleri arasında yoksis.yok.gov.tr​ adresi üzerinde yer alan “Farabi Uygulaması" sekmesinden gerçekleştirilmesi,

- Sistemden alınacak ara raporun ise 03.04.2020 tarihine kadar resmi yazı ekinde Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.​​