​​​

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Kriterleri ve Akademik Takvim hakkında

18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" ile “Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller" çerçevesinde; 

 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında;

    1. Değişime katılacak tüm öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının 4 ay süre ile 600,00 TL olarak belirlenmesine,  

      2. Değişime katılacak Devlet yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen takvime uygun şekilde değişim programını yürütmelerine,

Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması1-15 Mart 2019
Başvurulara İlişkin Belgelerin Kurumlar Arası Son Gönderilme Tarihi04 Nisan 2019
Değişime İlişkin Sonuçların Açıklanması25 Nisan 2019
Öğrenim Protokollerinin Düzenlenmesi ve Oryantasyon Son Tarihi09 Mayıs 2019
YÖKSİS üzerinden YÖK'e Başvuru Sayılarının İletilmesi (Son Gün)16 Mayıs 2019

      3.  2017-2018 ve 2018-2019 Eğitim Öğretim yıllarında ekte yer alan üniversitelere bu üniversiteler dışından gelecek olan öğrenciler için 8 ay süre ile burs ödemesini içeren uygulamanın, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında devam etmemesine, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 06.02.2019 tarihli toplantısında karar verilmiştir.
​​