​​​

Nihai Rapor Hakkında (Tarih Değişikliği)

2010-2011 Nihai Rapor formunun gönderim tarihi olan 15 Eylül, 30 Eylül Cuma gününe uzatılmıştır. Tüm Farabi Kurum Koordinatörlüklerimize önemle duyurulur.


​​